Bitcoin ve Blockchain’in Farkları

Blockchain ve Bitcoin aynı şeyler değildir. Peki ikisini birbirinden ayıran özellikler nelerdir?