MASAK Kripto Varlık Hizmetleri Düzenlemesi

MASAK Kripto Varlık Hizmetleri Düzenlemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları başta olmak üzere kripto para işi yapan firmaların kapsam içerisinde yer aldığı “kripto para varlık hizmet sağlayıcıları” için bir rehber yayımladı.

Platformlar, şüpheli işlemleri en geç 10 iş günü içinde, gecikmesi sakıncalı hâllerde ise derhal, MASAK’a bildirmek zorundadır.

Kripto para platformlarının yükümlülükleri şöyle sıralandı:

 1. Müşterinin tanınması
 2. Şüpheli işlem bildirimi
 3. Bilgi ve belge verme
 4. Muhafaza ve ibraz
 5. Devamlı bilgi verme

Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sürekli iş ilişkisi tesisi dışında, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı belirli bir miktar üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Kimlik tespiti kapsamında alınacak bilgiler ise şu şekilde:

 1. Ad ve soyad
 2. Doğum yeri ve tarihi
 3. Uyruğu
 4. Kimlik belgesinin türü ve numarası
 5. Adresi (E-devlet üzerinden alınmış güncel ikametgâh adresi)
 6. İmza örneği
 7. İş ve mesleğine ilişkin bilgiler
 8. Varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi
 9. Anne ve baba adı
 10. TC kimlik numarası

Yasal mevzuata göre Hesap Silme işlemleri için gerekli açıklama:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g)  bentleri uyarınca kişisel verilerinizin silinme talebini Şirketlere iletilmektedir.

Şirketin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca kişisel verileriniz;

Kullanıcı sözleşmesinin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için,

Şirketin haklarının korunması, tesisi, kullanılması veya korunması için Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için,

kişisel verileriniz saklanmaktadır. Bu kapsamda yürürlükte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Şirketin meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizin tamamı talep üzerine istinaden silinememekte ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca iş ilişkisi sona erdikten itibaren 10 yıl boyunca saklanmaktadır.