Para Nedir?

Para; mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygını olarak tanımlanabilmektedir. Para değer denkliğinin bir göstergesi olarak değer ölçütü, değişim ve saklama aracı olarak kullanılmaktadır. Para sözcüğü en bilinen hâli ile madenî para ve kâğıt paralar olarak ikiye ayrılmakla birlikte; günümüzde de emtia para, temsili para ve itibari para olarak üç gurupta sınıflandırılabilmektedir.

Emtia Para

Emtia para için kullanışlı olan ham maddeler tanımı yapılabilmektedir. Günümüzde bu kavram pek mümkün olmasa da tarih boyunca kullanışlı ham maddelerin para birimi olarak kabul gördüğü sayısız örnek görebiliriz. Emtia paranın hemen ardından ise emtialar tarafından desteklenen ancak fiziken taşınması bir o kadar daha kolay bir alternatifi olan temsili para gelmiştir.  Temsili para için dünyanın farklı yer ve zamanlarında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Temsili para tanım olarak ise bir merkez tarafından belirli bir emtia karşılığı bozdurulabilen sertifikalara karşılık gelmektedir.

İtibari Para

İtibari para için günümüzde dolaşımda olan paralar diyebiliriz. Hükûmet kararına dayalı çıkartılmış, altın, gümüş vs. karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlediği kâğıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine kurulu, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kâğıdı veya kâğıt para diye tanımlayabiliriz.

Kripto Para

Kripto para kavramı ise 2009 yılında ortaya çıkmış ve hayatımıza giriş yapmıştır. Kripto para temelinde elektronik para olup, elektronik paraya ait tüm özellikleri taşımaktadır. 2009’da Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, aynı zamanda  ilk merkeziyetsiz kripto para olarak tanımlanmıştır.

Paylaş: