Klasik Grafik Formasyonları

Teknik analiz kullanılarak finansal piyasaları analiz etmenin birçok yolu vardır. Bazı yatırımcılar indikatörleri ve osilatörleri tercih ederken diğerleri analizlerini yalnızca fiyat hareketlerine dayandırır. Mum grafikler, belirli bir zaman aralığı içerisindeki fiyat hareketlerini gösterir.

Bu formasyonların en yaygın örneklerine genel olarak, klasik grafik formasyonları adı verilmektedir. Bu örnekler en tanınmış ve en yaygın kullanılan formasyonlardan bazılarıdır ve birçok yatırımcı tarafından güvenilir alım satım göstergeleri olarak kabul görmüştür.

BAYRAK FORMASYONU

Bayrak, uzun vadeli trendin tersi yönünde bir konsolidasyon alanıdır ve keskin bir fiyat hareketinden sonra ortaya çıkar. Direğe asılmış bir bayrak şeklinde gözükür. Burada direğin anlamı ani hareket, bayrak da konsolidasyon alanı olarak gösterilir. Bayraklar trendin devam etme potansiyelini ölçmek ve belirlemek için kullanılabilmektedir. Formasyona eşlik eden hacim büyük önem taşır.

Boğa bayrağı

Boğa bayrağı özellikle bir yükseliş trendinde ortaya çıkmaktadır. Oluşan yukarı hareketi takip eder ve genellikle formasyonun ardından yukarıya doğru hareket devam eder.

Ayı bayrağı

Ayı bayrağı bir düşüş trendinde ortaya çıkmaktadır. Oluşan keskin bir aşağı yönlü hareketi takip eder ve genellikle formasyonun ardından aşağıya doğru hareket devam eder.

Flama

Flamalar, konsolidasyon alanının kesişen trend çizgilerine sahip olduğu bir bayrak çeşididir. Şekil olarak üçgene benzer. Flama nötr bir formasyondur ve yorumlanması şeklin ortaya çıktığı bağlama dayanır.

ÜÇGEN FORMASYONLARI

Üçgen formasyonları, kesişen fiyat aralıkları ve genellikle trendin devam etmesiyle kendini gösteren bir grafik formasyonudur. Üçgenin kendisi, altta yatan trenddeki bir duraksamayı ifade eder fakat bir geri dönüşü ya da devamlılığı gösteriyor olabilir.

Yükselen üçgen

Yükselen üçgen formasyonu, yatay bir direnç bölgesinin olması ve daha yüksek dip noktalar serisi üzerine yükselen bir trend çizgisinin çizilmesiyle oluşmaktadır. İlk başta, fiyatın yatay dirençten sektiği her seferde alıcılar daha yüksek fiyatlardan giriş yaparlar ve daha yüksek dip noktalar oluşur. Direnç alanında gerginlik arttıkça fiyat en sonunda bu direnci kırmayı başarırsa yüksek hacimle hızlı bir yükseliş gösterme eğiliminde olur. 

Alçalan üçgen

Alçalan üçgen formasyonu, yükselen üçgen formasyonunun tersidir. Yatay bir destek alanı ve daha düşük tepe noktaları üzerine alçalan bir trend çizgisinin çizilmesiyle oluşmaktadır. Yükselen üçgende görüldüğü gibi, fiyatın yatay destek alanından sektiği her seferde satıcılar daha düşük fiyatlardan giriş yaparlar. Böylece daha düşük tepe noktaları oluşur. Genellikle fiyat yatay destek noktasını kırmayı başarırsa, yüksek hacimle hızlı bir düşüş görülür. 

Simetrik üçgen

Simetrik üçgen alçalan bir üst trend çizgisi ve yükselen bir alt trend çizgisi ile oluşturulur. Her iki çizginin eğimi birbiri ile neredeyse aynıdır. Simetrik üçgen, büyük oranda altta yatan trende dayanarak yorumlandığı için bir boğa ya da ayı formasyonu olarak gösterilemez. Kendi başına, yalnızca bir konsolidasyon dönemini gösteren nötr bir formasyondur.

TAKOZ FORMASYONLARI

Takoz formasyonu, kesişen trend çizgileri ile oluşur ve fiyat hareketlerinin sıkıştığını gösterir. Bu sebeple trend çizgileri, tepe ve diplerin farklı oranlarda yükseldiğini veya düştüğünü ifade eder. Altta kalan trend zayıfladığı için bir geri dönüşün gerçekleşmek üzere olduğu anlamına da gelebilir.

Yükselen takoz

Yükselen takoz formasyonu ayı geri dönüş formasyonuna bir örnektir. Fiyat sıkıştıkça yukarı trendin gitgide zayıfladığını ve fiyatın sonunda alt trend çizgisini kırabileceğini ifade eder.

Alçalan takoz

Alçalan takoz formasyonu boğa geri dönüş formasyonuna örnek gösterilir. Fiyat düştükçe sıkışmanın arttığını ve trend çizgilerinin daraldığını ifade eder. Alçalan takoz genellikle yukarı yönlü bir sıçramaya sebep olmaktadır.

İKİLİ TEPE VE İKİLİ DİP FORMASYONU

İkili tepe ve ikili dip formasyonu, piyasanın örnek olarak bir “M” ya da bir “W” şeklinde hareket etmesiyle oluşur. İlgili fiyat noktaları tamamen aynı olmasa veya birbirine yakın olsa dahi bu formasyonlar geçerli olacaktır.

İkili tepe

İkili tepe formasyonu, fiyatın iki defa tepe yaptığı ama ikinci denemede daha fazla yukarıya çıkış yapamadığı ayı dönüş formasyonuna bir örnektir. Aynı zamanda, iki tepe noktası arasındaki geri çekilmenin orta seviyede olması gerekmektedir. Fiyatın, tepe noktalar arasındaki geri çekilmeden daha düşük seviyelere inmesiyle formasyon doğrulanarak oluşur.

İkili dip

İkili dip formasyonu, fiyatın iki defa dip yaptığını ve nihayetinde daha yüksek bir tepeyle devam ettiğini gösteren bir boğa dönüş formasyonuna örnektir. İkili tepeye benzer şekilde olmalı ve iki dip noktası arasındaki geri çekilme orta seviyede yer almalıdır. Fiyatın, iki dip nokta arasındaki geri çekilmeden daha yüksek seviyelere çıkmasıyla formasyon gerçekleşir.

OMUZ BAŞ OMUZ FORMASYONU (OBO)

Omuz baş omuz formasyonu, bir taban çizgisinden ve üç tepeden oluşan ayı dönüş formasyonunun bir örneğidir. Yanlardaki iki tepe yaklaşık olarak aynı fiyat seviyesinde olmalı, ortadaki tepe ise diğer ikisinden yüksek olmalıdır. Fiyatın boyun çizgisi desteğini kırmasıyla formasyon gerçekleşir.

TERS OMUZ BAŞ OMUZ (TOBO)

Omuz baş omuz formasyonunun tersidir. Boğa geri dönüşünü göstermektedir. Ters omuz baş omuz, bir düşüş trendi içindeyken fiyatın daha düşük bir dip yapması daha sonra sekmesi ve yaklaşık ilk dip seviyesinde destek bulmasıyla oluşmaktadır. Fiyatın boyun çizgisi direncini kırmasıyla ve yükselmeye devam etmesiyle formasyon gerçekleşir.

Paylaş: