Temel Analiz Nedir?

Alım-satım ile ilgilenen insanların gerek hisse senetleri gerekse de kripto paralar söz konusu olduğunda kullandığı birçok teknik bulunmaktadır. Bu teknikler genel anlamıyla ikiye ayrılmaktadır: “Temel Analiz” ve “Teknik Analiz”.  Temel analiz, kazançlar, alacaklar, hisse senetleri, ekonomik koşullar gibi temel ölçümleri kullanarak bir hissenin değerlendirilmesini içerir. Ekonomik olaylar ve çevresel faktörler temel analiz için önemlidir. Temel analiz genelde orta ve uzun vadeli kararlar alınacağı zamanlarda kullanılır.

Temel analiz tekniği ile, bir ülkenin para biriminin etkileneceği durumlara bakılarak, ileride hangi fiyat seviyesinde işlem görmesi gerektiği anlaşılabilir. Bu durumlardan birkaçı; ülkenin enflasyon durumu, uygulanan politika faizi gibi makroekonomik etmenlerdir. Yalnızca ekonomik etkenler değil o ülkenin siyasi ve politik gelişmeleri de temel analiz kapsamına girmekte ve ülkenin mevcut para birimi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Temel analizde asıl amaç hisse senedi piyasasından yola çıkılarak anlatılabilir. Buna göre, tahmini bir hisse senedi fiyatı belirlenir ve bu fiyat mevcut fiyatla karşılaştırılır. Tahmini hisse senedi fiyatı mevcut fiyattan yukarıdaysa hisse senedinin düşük değerden işlem göreceği sonucuna varılır fakat eğer tahmini hisse senedi fiyatı mevcut fiyatın aşağısındaysa bu da hisse senedinin yüksek değerden işlem göreceği sonucuna ulaştırır. Bunun sonucunda hissesi alınmak ya da satılmak istenilen şirket hakkında temel analize dayalı kararlar verilebilir.

Temel analizin kendi içinde avantajları ve dezavantajları bulunur. Esaslı, geniş kapsamlı ve uzun vadede kullanılabiliyor olması temel analizin avantajlarındandır. Bunun yanında analiz edilecek bilginin sınırsız olması ile değişken etmenler arasındaki ilişkilerinin ölçülmesinin zor olması da temel analizin dezavantajları olarak sıralanabilir. Temel analiz yöntemleri genellikle hisse senetleri piyasasında yaygındır, zaman zaman forex piyasalarında da kullanılmaktadır.

Son olarak temel analiz çok güçlü ve köklü bir yöntem olsa da aslında kripto paralara uyarlanmak için pek uygun değildir. Kriptopara piyasalarında bir diğer analiz yöntemi olan teknik analiz sıkça kullanılmaktadır. Ancak temel analiz teknik analizle birlikte bir bütün olarak kullanıldığında yatırımcılar çok daha geniş kapsamlı bilgi sağlayabileceklerdir.

Paylaş: