Trend Çizgileri Nedir?

Trend çizgileri, geçerli olan fiyat yönünü göstermek için pivot seviyelerinin altına ya da üzerine çizilen çizgilerdir. Bu çizgiler, herhangi bir zaman dilimi içerisindeki destek ve direncin görsel bir temsilidir. Belirli noktaları birbirine bağlayarak, grafik kullanıcılarının ve alım-satım yapan yatırımcıların fiyat hareketlerini görselleştirmesini aynı zamanda da piyasa trendlerini belirlemesini daha anlaşılır ve kolay hale getirir. Trend çizgileri teknik analizin (TA) en temel araçlarından biridir.

Trend çizgileri; menkul kıymetler, itibari para, türev ve kripto para piyasasında çoğunlukla kullanılır. Trend çizgileri temel olarak destek ve direnç seviyeleri gibi çalışmaktadır ancak yatay çizgiler yerine eğrilerden oluşur. Bu nedenle de pozitif veya negatif bir eğime sahip olabilir. Genellikle bir çizginin eğimi ne kadar dik olursa o trend de o kadar güçlü olur.

Tren çizgileri iki temel kategoriye ayrılır: yükselen (yukarı trendli) ve alçalan (aşağı trendli) çizgi. Yukarı trendi olan bir eğri, bir grafik noktasından daha yukarı olan bir noktaya doğru çizilir. Bu çizgiler iki dip noktayı birleştirir. Aşağı trendi olan bir eğri, grafik üzerinde yüksek bir noktadan daha alçak bir noktaya doğru çizilir. İki ya da daha fazla tepe noktayı birleştirir.

TREND ÇİZGİLERİ NASIL KULLANILIR?

Grafiğin dip ve tepe noktalarına dayanan trend çizgileri, fiyatın hangi noktalarda süregelen trendin kısa süreliğine dışına çıktığını, trendi zorladığını ve sonrasında geri dönüşünü gösterir. İlerideki önemli seviyeleri tahmin etmek için çizgi uzatılabilir. Trend çizgisi, kırılmadığı sürece geçerli olarak kabul edilir. Trend çizgileri tüm veri grafiklerinde kullanılsa da genellikle piyasa fiyatlarıyla ilişkilidir. Bunun anlamı da çizgiler sayesinde piyasa arz ve talebi hakkında görüş edinilebileceğini gösterir. Bu tarz analizlerde alım-satım hacmi göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarı trend eğrisi, fiyatın olası daha alt seviyelere düşmeyeceği destek seviyelerini gösterir. Aşağı trend eğrisi, fiyatın olası daha yüksek seviyelere çıkamayacağı direnç seviyelerini gösterir. Başka bir deyişle destek ve direnç seviyeleri, aşağı doğru veya yukarı doğru kırıldığında piyasa trendi artık geçersiz olarak kabul edilir. Piyasa artık yön değiştirme eğiliminde olur.

Geçerli Trend Çizgileri Çizmek

Trend çizgileri teknik olarak grafik üzerindeki iki noktayı birleştirse de üç ya da daha fazla nokta kullanmakta bir trend çizgisini geçerli kılar. Bazı hallerde, ilk iki nokta bir trendi potansiyel olarak belirlemek için kullanılır. Ayrıca üçüncü bir noktadan da çizginin geçerliliğini test etmek için faydalanılabilir. Fiyat bir trend çizgisine üç veya daha fazla kez dokunup çizgiyi aşmazsa trend geçerli kabul edilir.

Ölçek Belirleme

Geçerli bir trend çizgisi oluşturmak için yeterli sayıda nokta seçmenin dışında bu çizgileri çizerken uygun yarları kullanmak da önemlidir. En önemli grafik ayarlarından birisi ölçek belirlemedir. Finansal grafiklerde ölçek, fiyattaki değişimlerin ne şekilde gösterildiğine bağlıdır. En çok bilinen iki ölçek türü aritmetik ölçek ve yarı aritmetik ölçektir. Aritmetik grafikte, fiyatın y ekseninde aşağı veya yukarı şekilde hareketi düz bir şekilde açıklanır. Yarı aritmetik grafikte değişimler yüzdeler olarak ifade edilir.

Trend çizgilerini çizerken ölçek ayarları dikkate alınmalıdır. Her bir grafik tür farklı dip ve tepe noktaları yaratabilir ve kısmen farklı trend çizgileri ortaya çıkabilir. Trend çizgileri, teknik analiz için kullanışlı olsa da hatasız anlamına gelmez. Bu nedenle, bu çizgileri diğer göstergelerle kullanmak önemlidir.

Paylaş: