Finansal Göstergeler

Finansal planlama ve analiz sürecinde en çok kullanılan araçlardan birisi finansal göstergelerdir. Finansal göstergeler, kurumsal performansı özetler ve aynı sektör içerisindeki firmaların karşılaştırılmasını sağlar. Finansal göstergeler kullanılarak yapılan modelleme ve analizlerde planlama ve analiz süreci kolaylaşır. Yatırımcılar, şirket hisselerinin performansını ölçmek için ilgili kurumların finansal göstergelerini analiz eder ve buna göre yatırımlarını şekillendirir.

Fiyatlama

Sunulan hizmetler için doğru fiyatlama yapıldığına dair detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Y da müşteriler için yeteri kadar değer yaratarak istenilen gelir elde ediliyor mu diye bakılmalıdır. Değer yaratıldığı sürece fiyat müşteriler için ikinci önemli kriter olacaktır.

İnsan Kaynakları

En iyi elemanlar kim ve onların nasıl ödüllendirilmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. İşletmeye değer katan personelin geliştirilmesi konusunda araştırma yapılmalıdır.

Nakit Akışı

Faturalama ve tahsilat yönetimleri ve tahsilatların ortalama kaç günde gerçekleştiği gibi durumlarda kontrol sağlanmalıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelere göre tasarlanmış ekonomik, kullanışlı bir faturalama, takip ve raporlama sistemi işleri çok kolaylaştıracaktır.

Bu parametreleri hesaplayabilmek için muhasebeciden bilanço ve gelir tablosu verilerini elde etmek gerekir. Bu verileri aylık düzenli aralıklarda almak karşılaştırma olanağına da sahip olmayı beraberinde getirir.

Brüt Karlılık (% ve TL)

Brüt karlılık, gelir tablosunda yer alan net satışlardan satışların maliyetini çıkarma ile ulaşılacak tutardır. Bu tutarı, net satışlara bölünce brüt karlılık oranına ulaşılır. Brüt karlılık gelir tablosunda bakılması gereken ilk kalemdir. Özellikle oransal olarak aylık takip edildiğinde bazı problemleri erken tespit etmeye yardımcı olur.

Müşteri başına harcanan saat gibi daha detaylı operasyonel veriler elde edilebilir, müşteri bazında brüt karlılık daha fazla bilgi verebilir

Satışları Tahsil Etme Süresi

Geç ödeme yapan müşteriler sebebiyle finansman problemi yeni kurulan şirketlerin en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Özellikle bu süre müşteri bazında hesaplandığında ve aylık olarak takip edildiğinde tahsilat problemlerinin çözülmesi daha kolaylaşacaktır.

İşletme Sermayesi

İşletme sermayesi operasyonel verimliliği gösterir. Alacaklara ve stoklara olduğundan fazla bağlı olan para, şirketin zorunlu ödemelerini karşılamak için kullanılamaz. Bu yüzden, tahsilatları zamanında yapmak ve stoklara gereğinden fazla para bağlamamak işletme sermayesine olan ihtiyacı büyütmemesi açısından çok önemlidir. Aksi halde işletme, sermayenin alternatif kullanım alanlarından gelebilecek gelirden yoksun kalır. Büyüyen şirketlerde işletme sermayesinin büyümesi de kaçınılmazdır. Ancak gereğinden fazla büyüyen işletme sermayesi, şirketi ciddi derecede nakit sıkıntısına düşürebilir.

Çalışan Başına Müşteri Verimliliği

Özellikle hizmet sektöründe olan işletmelerin en önemli ve en baş kaynağı gider kalemi çalışanlarıdır. Çalışanların müşteri bazında ne kadar vakit harcadığı ve müşteriden elde edilen gelir oranları kullanılarak verimlilik takip edilmelidir. Düşük gelir elde edilen müşteriler veya verimsiz çalışan personelin takibi için, bu oran aylık olarak kontrol edilir.

Paylaş: