Blockchain’i Güvenli Kılan Unsurlar Nelerdir?

Blockchain’ler aralarında ileri kriptografik tekniklerin ve davranış ve karar verme modellerinin matematiksel modellerinin olduğu çeşitli mekanizmalarla güvenli bir hale getirilir. Blockchain teknolojisi birçok kripto para sisteminin alt yapısını oluşturmaktadır. Dijital paraların kopyalanmasını veya yok edilmesini engeller.  

Blockchain teknolojisi kullanımı aynı zamanda veri değiştirilmezliği ve güvenliğinin çok önemli olduğu başka bağlamlarda da değerlendirilmektedir. Fakat blockchain güvenliği kolay sağlanan bir durum değildir. Bu nedenle, bu inovatif sistemlere sağlam bir koruma sağlayan temel kavramları ve mekanizmaları anlamak oldukça önemlidir. 

Değişmezlik ve Mutabakat

Blockchain’de güvenlikle bağlantılı olan birçok özellik mevcut olsa da en önemli kavramlar mutabakat ve değişmezliktir. Mutabakat, dağıtılmış bir blockchain ağı içindeki node’ların ağın gerçek durumu ve işlemlerin geçerliliği üzerinde fikir birliğine varabilmesi anlamına gelir. Mutabakata varma süreci mutabakat algoritmalarına dayanır. 

Değişmezlik blockchain’lerin, hali hazırda onaylanmış olan işlemlerin değiştirilmesini engellemedeki becerisine verilen addır.  Bu işlemler genellikle kripto para transferlerine ilişkin olduğu gibi dijital verinin, parayla ilişkin olmayan diğer türlerinin kayıtlarına yönelik de olabilmektedir. 

Mutabakat, değişmezlikle birleşerek blockchain ağlarındaki veri güvenliğinin genel çerçevesini oluşturur. Mutabakat algoritmaları sistem kurallarına uyulduğunu ve dahil olan tüm partilerin ağın mevcut durumu hakkında fikir birliğine vardığını garantilerken, değişmezlik de geçerli olarak kabul edilen her bir bloğun ardından verinin ve işlem kayıtlarının bütünlüğünü garantiler.   

Blockchain Güvenliğinde Kriptografinin Rolü Nedir?

Blockchain’ler veri güvenliğini sağlamak için kriptografi kullanır. Böyle bir bağlamda oldukça önemli olan kriptografik fonksiyonlardan biri hashing’dir. Hashing, hash fonksiyonu olarak bilinen bir algoritmanın bir veri girdisi alması ve karşılık olarak belirli uzunlukta değer içeren belirli bir çıktı yaratmasına verilen addır. Girdinin boyutundan bağımsız olarak çıktı her zaman aynı uzunluktadır. Eğer girdi değişirse, çıktı tamamen başka olacaktır. Fakat girdi değişmezse, hash fonksiyonu kaç kere çalıştırılırsa çalıştırılsın ortaya çıkan hash her zaman aynı olur.

Blockchain’ler içinde, hash’ler olarak bilinen bu çıktı değerleri, veri blokları için eşsiz belirleyiciler olarak kullanılmaktadır. Her bloğun hash’i bir önceki bloğun hash’ine bağlı olarak oluşturulur. Blokları birbirine bağlayan ve bir blok zinciri oluşturan en önemli olay budur. Blok hash’i o bloğun içerdiği veriye bağlıdır. Veride yapılacak değişiklik blok hash’inin değişmesini de yanında gerektirir. Kısaca, her bloğun hash’i hem o bloğun içerdiği veriye hem de bir önceki bloğun hash’ine bağlı olarak oluşturulur. Hash belirleyiciler, blockchain güvenliği ve değişmezlik sağlamada oldukça büyük bir rol oynamaktadır. 

İşlemleri doğrulamak için kullanılan mutabakat algoritmalarında da hashing’den faydalanılmaktadır. Örnek olarak Bitcoin blockchain’inde mutabakat sağlamak için Proof of Work (PoW-İş İspatı) algoritması kullanılırken, yeni coinlerin kazılmasında SHA-256 adı verilen bir hash fonksiyonu kullanılır.

Kriptografinin rolü, kayıt defterlerindeki işlem kayıtları için koruma sağlamaya ek olarak kripto para birimlerini saklamak için kullanılan cüzdanların güvenliğini de garanti altına almaktır. Kullanıcıların ödeme almalarını ve göndermelerini sağlayan açık ve özel anahtarlar asimetrik veya açık anahtar kriptografisi ile yaratılımaktadır. Özel anahtarlar, işlemler için dijital imza oluşturmada kullanılır ve gönderilen coinlerin kime ait olduğunun doğrulanmasını mümkün hale getirir. 

Kripto Ekonomi

Kripto ekonomi, blockchain protokolleri içerisinde bir ekonomi çalışması ve bu protokollerin tasarımlarının katılımcıların davranışları üzerindeki olası sonuçlarının araştırmasıdır. Kripto ekonomi ile güvenlik, blockchain sistemlerinde node’ların zararlı ve yanlış eylemlerde bulunmak yerine dürüst davranmaları yönündeki teşviğin daha fazla olması üzerine dayanmaktadır.

 

Paylaş: