Blokchain’in Kullanım Alanları

Başlangıcı 1990 yıllarına dayanan Blockchain teknolojisi, Bitcoin (BTC) arzı ile değer kazanmış oldu. Aslında kripto para sistemi ile canlanmış olmasından dolayı daha çok finansal sistemler için değerlendirilmiş fakat çok farklı uygulama alanlarına sahiptir. Blockchain, taraflar arası ilişkide güvene dayalıdır. Yüksek maliyetli güvenlik ihtiyacı olmadığından, sistemsel verimliliğin artmasını ve zaman kaybının en aza inmesini sağlar. Böylelikle Blockchain sektörel olarak farklı kuruluşların performans ve güvenliğinin artırılmasına dair pek çok fırsat sunmaktadır.

  • Tedarik Zincirleri

Bir tedarik zinciri ağı içindeki gereçlerin oluşturulma ve dağıtılma sürecinin tamamını kayıt ve takip etmek için kullanılacak olan Blockchain ağı ile ilgili verilerin gerçekçiliğinden emin olunması, ödemelerin halka veya ilgili kesime açık bir sistem üzerine oturtulması mümkündür. Böylelikle hem hızlı hem verimli hem güvenilir hem de şeffaf bir etkileşim alanı oluşturacaklardır.

  • Dijital Kimlik

Yeni dünya düzeninin hayatımızı teknoloji ile bütünleştirmesiyle birlikte, kimlik kavramının dijital ortama aktarılarak merkezi bir yapı içerisinde saklanması ve kontrollü bir şekilde sunulması sağlanmaktadır. Blockchain sistemiyle birlikte kimlik paylaşımı kişinin onayına bağlı olduğundan, sadece istenilen bilgilerin paylaşılması yoluyla güvenli ve doğrulanmış olarak kimlik tanımları gerçekleşecektir.

  • KYC Süreci (Know Your Customer – Müşteriyi Tanıma Süreci)

Müşteri bilgilerinin tutulduğu Blockchain ağı üzerinde; müşterinin onayıyla birlikte bilgiler; talep eden kuruma hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılmış olur. Böylelikle yapılan her değişiklik bu bilgilere erişim izni olan tüm kurumlarda eş zamanlı olarak yansıtılmış olur. Bu sayede müşteri işlemleri üzerinde önemli bir verimlilik sağlanmış olur.

  • Bağış Toplama

Geleneksel bağış sisteminin kapalı yapısından dolayı oluşan güvensizlik hissi, insanlarda uzaklaştırıcı etki oluştur Blockchain sistemli bir bağış yapısı ile daha güvenli, şeffaf, kesintisiz işlem imkânı sağlar. Blockchain’in herkese açık olan kayıt sistemi ile insanlar bağışlarının kaynağına ulaşıp ulaşmadığını teyit ederek gerekli güven ortamını sağlamış olur.

  • Sağlık Hizmetleri

Sağlık sektöründeki hızla yükselen veri akışı aşırı ağır işlediğinden, çok fazla veri hatası ve sistemsel yavaşlık yaşanmaktadır. Blokchain aracılığı ile kurumlar arası bilgi akışı çok seri ve güvenli bir şekilde gerçekleşerek sistemsel tıkanmaların önüne geçilebilir.

Blockchain’in dağıtık ağ teknolojisi, kullanım alanlarının tümünde kişiler ve kuruluşlar arası güvenlik, şeffaflık ve verimlilik sağlamakta ve güven ihtiyacını karşılamaktadır. Böylelikle Blockchain teknolojisi yalnızca finans sektöründe değil, bu örneklemelerimizdeki kullanım alanlarıyla beraber hayatın hemen hemen her yerinde verimli bir dönüşüm olacaktır.

Paylaş: